Aanspreekpunt Integriteit (API)

Bart Potoms is sinds 2019 de Aanspreekpersoon Integriteit (API) voor TRT Hazewinkel.

Bart is het eerste aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Bart is er om jullie te helpen bij het omgaan met incidenten van grensoverschrijdend gedrag. Wanneer iemand contact met hem opneemt met een vraag of een melding, zal Bart eerst luisteren naar het verhaal van deze persoon en een inschatting proberen maken van de feiten. Daarna zal hij advies geven bij de mogelijke vervolgstappen en doorverwijzen naar de correcte instanties indien nodig. Het is niet de bedoeling om als API de zaak dieper te gaan onderzoeken, om het slachtoffer te verhoren, om hulpverlener te zijn of om de zaak aan de grote klok te hangen. De API heeft een discretieplicht. Bij ernstige feiten zal er doorverwezen worden naar instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.

Iedere roeier, ouder, trainer of andere betrokkene kan Bart contacteren via potoms.bart@telenet.be of Bart aanspreken tijdens de trainingen van donderdag avond of zondag voormiddag. 

We streven er naar om van TRT een warme club te maken waar leden zich thuis en veilig kunnen voelen.