Ons reglement

TRT intern reglement DEF

Reglement en richtlijnen over de veiligheid op het water voor roeiers van TRT Hazewinkel


1.    Voorwoord.

Een club met meer dan 100 roeiers, zoals TRT, heeft nood aan regels zowel voor het varen als voor het gebruik van boten.
Vandaar de aandacht van het bestuur voor de veiligheid op het water.
In het bijzonder de veiligheid van minder ervaren roeiers, het roeien tijdens de wintermaanden en het roeien in skiff en 2-.

De reglementen en richtlijnen over de veiligheid op het water werden bepaald door volgende factoren:

 • de vaardigheid en kennis van de roeier en stuur ( je niveau, brevetten…)

 • het gedrag van andere boten ( verkeersregels…)

 • het water  ( watersportbaan, kanaal, rivier, open water…)

 • de kwaliteit en afstelling van je roeiboot ( hielstrings, dollen, riggers…)

 • het weer ( mist, onweer, wind…)

 • de voorbereiding ( vaarplan, restricties, traffic rules…)

De reglementen en richtlijnen zijn voor alle leden van toepassing.
Nieuwe leden volgen het opleidingstraject en bekwamen zich brevet na brevet.
Leden aangesloten in 2016 en vroeger, worden automatisch in het traject ingeschaald als “recreant niveau 1”.
Nieuwe leden afkomstig van een andere club stromen in na het aantonen van hun roei- en stuurervaring.

 

2.    De roeireglementering van TRT Hazewinkel.

Het niveau en de ervaring van de roeier bepaalt en reglementeert wanneer en in welk type boot er mag geroeid worden:
 

Nieuweling

Je kan 100 m. zwemmen.

Je mag alleen roeien tijdens de initiatielessen in Virus en C4 boten.

Zolang je geen lid bent, is het dragen van een zwemvest verplicht.

 

 

Initiant niveau 1

Je hebt een initiatiecursus gevolgd en je hebt 
een B-vergunning.

Je mag enkel oefenen in Virus en C4 boten.

Je roeit alleen tijdens de trainingsuren van 
TRT Hazewinkel en onder toezicht van een begeleider.

 

 

Initiant niveau 2

Je hebt het virusbrevet gehaald.

Je mag roeien in skiffs voor beginners en samen met de recreanten in 2x en 4x boten.

Je mag alleen roeien in skiff voor beginners tijdens de trainingsuren van TRT:

 • Tijdens de maanden april tem. oktober mag je roeien zonder begeleiding.

 • Tijdens de maanden november tem. maart mag je enkel roeien onder toezicht van een begeleider.

 

Recreant niveau 1

Je hebt het initiatiebrevet gehaald.

Hier stopt de begeleiding als initiant.

Je mag roeien met alle boten die voorbehouden zijn voor de recreanten. 

Je mag alleen roeien in skiff tijdens de trainingsuren van TRT:

 • Tijdens de maanden april tem. oktober mag je roeien zonder begeleiding.

 • Tijdens de maanden november tem. maart mag je enkel roeien onder toezicht van een begeleider.

 

Recreant niveau 2

Je hebt je skiffbrevet gehaald.

Je mag roeien met alle boten die voorbehouden zijn voor de recreanten.
Je mag ook individueel komen roeien en in principe het ganse jaar door.

 

 

Competitieroeier

Je hebt een A-vergunning.

Je mag roeien met alle boten die voorbehouden zijn voor de competitieroeiers.
Je volgt de richtlijnen van de coach.

 

 

Jonge roeiers en roeisters
(9 tem. 15 j.)

Je hebt een A- of B-vergunning.

Je roeit alleen tijdens de trainingsuren van TRT Hazewinkel en onder toezicht van één of meerdere begeleiders.

3.    Het baanreglement van Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen heeft algemene reglementen specifiek voor de watersportbaan Hazewinkel.

 • Het gebruik van de watersportbaan is enkel als lid van TRT Hazewinkel met een A- of B-vergunning toegestaan.

 • Op de roeibaan van Hazewinkel kan enkel geroeid worden tijdens de openingsuren van het domein.

 • Sport Vlaanderen kan het roeien verbieden of beperken waarbij de roeibaan volledig of gedeeltelijk wordt afgesloten.
  Vooraleer men te water gaat, dient men er zich steeds van te vergewissen of deze baanregels op dat moment geldig zijn en of de baan niet werd voorbehouden voor een andere watersport.

 • Ongevallen moeten steeds gemeld worden aan de aanwezige verantwoordelijke en per mail aan het secretariaat van TRT Hazewinkel.
  Noteer ook de naam van de tegenpartij.

Wie de reglementering aangaande de veiligheid op het water niet volgt, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade en de gevolgen van een ongeval.

4.    Het verkeersreglement op de watersportbaan Hazewinkel.

Op het water van de roeibaan in Hazewinkel gelden verkeersregels.
De roeibaan is verdeeld in 4 oproeibanen, 4 terugroeibanen en één 1 neutrale baan.

 

 • De 4 oproeibanen (nr. 0,8,7 en 6), zijn aangeduid met blauwe pijlen

   

 • De 4 terugroeibanen (nr. 1,2,3 en 4), aangeduid met rode borden

   

 • Baan n° 5 mag enkel gebruikt worden in geval van nood en is gemarkeerd aan het begin en aan het einde met een rode boei. Baan 5 is aangeduid met een verbodsbord.

   

 • In de roeibanen heeft de snelste roeier voorrang.
  Bijgevolg moet wie ingehaald wordt, tijdig uitwijken naar een andere baan.
  Indien dit niet kan, moet de ingehaalde roeier de aankomende roeier tijdig verbaal verwittigen.

 • Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer men zich van de steiger naar de baan begeeft of omgekeerd.
  Ook wanneer men een baan dwars kruist of buiten de banen roeit.

5.    De technische veiligheidsnormen van je boot.

Hieronder enkele essentiële punten die in orde moeten zijn, vooraleer je met je boot van de steiger vertrekt:

 • De hielen van de schoenen moeten met een koordje (max. 7 cm) bevestigd zijn aan de boot.
  Deze hielstring zorgt ervoor dat de voet uit de schoen kan komen indien je omslaat.

 • De sluiting van de schoenen moet je met één hand kunnen losmaken.

 • Alle vijzen en sluitingen moeten goed vast staan.

 • De overslag van elke dol moet correct gesloten zijn na het plaatsen van de riemen.

 • Alle afsluitdekseltjes moeten dicht zijn.

 • Er moet een boegbal gemonteerd zijn.

Indien je mankementen vaststelt, meld dit dan zo snel mogelijk aan de materiaalmeester, hang een signage aan de dol en gebruik de boot niet.

6.    De richtlijnen bij slechte weersomstandigheden.

Het bestuur raadt ten stelligste af om te roeien in volgende situaties:

 • Het zicht is beperkt tot minder dan 70 meter.

 • Bij ijsvorming. Ook indien het niet meer vriest.

 • Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang. 

 • De boot voldoet niet aan de technische veiligheidsnormen.(zie paragraaf 5)

 • Bij hevige wind met hoge golven en schuimkoppen op het water. ( > 6  Bft ) 

 • Bij onweer.

 • Skiffen of in een 2- tijdens de maanden november tem. maart indien er niemand op het water is.

7.    Richtlijnen voor het roeien in de winterperiode

Wat indien je omslaat op het water en wat is het risico op onderkoeling ?

 • Indien je in het water belandt, blijf bij je boot. Het is je reddingsboei.

 • Zorg ervoor dat iemand van de andere roeiers je gezien heeft en je kan komen helpen.
  (rechthouden van de boot terwijl je terug in de boot kruipt)

 • Wanneer je onwel wordt, ga dan met gespreide armen en benen op de boot liggen.

 • Indien er niemand is om je te helpen, probeer dan zo snel mogelijk met je boot naar de kant te zwemmen.

Bij het omslaan dreigt altijd onderkoeling bij een watertemperatuur van 10°C en minder.
Dit is meestal het geval vanaf de maanden november tem. maart.
Daarom raadt het bestuur ten stelligste af om in die periode alleen te gaan roeien in 1x en 2-.

Er is geen enkele wetmatigheid qua tijd wat betreft de overlevingskansen in water.
De werkelijke tijd hangt af van veel factoren zoals lichaamsbouw, hoeveelheid onderhuids vet, gebruik van alcohol of medicijnen, kleding, geslacht, windsnelheid, lichamelijke en geestelijke conditie ,…

8.    Richtlijnen voor het roeien op andere locaties.

De roeier moet zicht steeds informeren naar de plaatselijke roeireglementering en zich ook houden aan de specifieke watergebonden reglementering voor het varen op kanalen, rivieren en open waters.

Wie de reglementering aangaande de veiligheid op het water niet volgt, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade en de gevolgen van een ongeval.

9.    De verzekeringspolis.

De private beoefening van de roeisport door leden van TRT Hazewinkel met een A- of B-vergunning, is wereldwijd gedekt voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Zijn van de waarborg uitgesloten:
Opzettelijke schade of schade door een zware fout van de roeier, zoals dronkenschap, weddenschappen en roekeloze daden.
De algemene voorwaarden van de verzekeringspolis zijn beschikbaar op de site van de Vlaamse Roeiliga.